Vi presenterer Uddeholm Vanax SuperClean - rustfritt og 60 HRC Pressmelding Uddeholms AB 31. mars 2017 Verdens første og eneste patenterte stål for verktøyholdere Pressemelding Uddeholm Idun Uddeholm Vanadis 8 SuperClean - nytt pulverstål Pressemelding Uddeholms AB 31. maj 2016 Les vår lommehåndbok online Uddeholms sortiment av verktøymateriell Uddeholm Steel Handbook Last ned appen Uddeholmstål i håndkniver Les mer
Nyhetsarkiv

Materiale og dimensjoner

Materiale for alle type av applikasjoner

Vi tilbyr et bredt produkt- og dimensjonsprogram  i ulike utførelser. Nedenfor finner du våre produkter i bokstavsordning. Under respektive produkt kan du hente dimensjons- og utførelsesprogram, brosjyrer og skjærdataanbefalinger.

Ytterligere informasjon kan finnes på Downloads

Ønsker du fordypet informasjon vennligst kontakt oss. Du finner kontaktinformasjon under Om oss i hovedmenyen.    


Fickhandbok - Uddeholms sortiment av verktygsmaterial (SE)


Uddeholm Export control regulations and group policy (EN)Snabbval material


 A-G  H-L  M-S  T-ØFolie

Hent
Rustfri varmebehandlingsfolie i bredt format, 610 mm, brukes som beskyttelse mot avkjøling og oksidasjon ved herding.


Alumec 89

Hent
Alumec 89 er en aluminiumlegering med høy hardhet og gode holdfasthetsegenskaper. Alumec leveres som varmvalset, varmebehandlet plate eller stang og brukes til verktøy samt konstruksjonsdetaljer der lette sterke løsninger kreves.
Meget god skjærbarhet og høy varmeledingsevne.


Uddeholm Alvar 14

Hent
Uddeholm Alvar 14 er et Cr-Ni-Mo-legert varmarbeidsstål, som brukes i ulike verktøysapplikasjoner f eks hjelpeverktøy for stangpressing.


Uddeholm Arne

Hent
Uddeholm Arne er et lavlegert, mangesidig kaldarbeidsstål med god skjærbarhet. Egnet for verktøy til korte serier for mange ulike kaldarbeidsformål. Da Arne er et oljeherdende stål med dårligere dimensjonsstabilitet enn våre øvrige kaldarbeidsstål skal det fortrinnsvis brukes til mindre verktøy.


Uddeholm Balder

Hent
Balder er et høypresterende verktøystål for applikasjoner med høye krav på varmholdbarhet i materialet i kombinasjon med utmerket bearbeidingsegenskaper.


Uddeholm Bure

Hent
Uddeholm Bure er et høyholdfast spesialstål for detaljer der store krav stilles på bearbeidbarhet, herdbarhet, duktilitet og slitasje-
bestandighet. Leveres mykglødd eller seigherdet i større tonnasje.


Uddeholm Caldie

Hent
Uddeholm Caldie er passende spesielt for korte og middels lange serier der utflisning og/eller sprekkdannelse er de dominerende faktorer til skader og der høy trykkholdfasthet (>60HRC) er nødvendig. Dette gjør Caldie til et utmerket stål for vanskelige kallarbeidsapplikasjoner som f. eks. klipping og forming av ekstreme høyholdfaste stål.


Uddeholm Calmax

Hent
Uddeholm Calmax er et stål med meget god seighet og duktilitet som egner seg for korte og middels lange serier i verktøysapplikasjoner som krever høy motstand mot utflisning. Egenskapsprofilen gjør Calmax egnet for stansing og klipping av tykke plater.


Uddeholm Chipper/Viking

Hent
Uddeholm Chipper/Viking er et mangfoldig, høylegert verktøystål som karakteriseres av sin utmerkede kombinasjon av høy seighet og god slitestyrke. Spesielt egnet for huggmaskinkniver, klipping av grove materialer og forming.


Uddeholm Corrax

Hent
Uddeholm Corrax er et seigherdet stål med ekstremt god korrosjons-
bestandighet som når opp til hardheter runt 50 HRC med en enkel varmebehandling. Corrax benyttes både som formverktøyinnsatser og konstruksjonsmateriale bland annet innen medisin- og livsmiddelindustrien.


Uddeholm Dievar

Hent
Uddeholm Dievar et høypresterende Cr-Mo-V-legert varmarbeidsstål med meget god herdbarhet,  god varmeholdsfasthet og utmerket seighet og duktilitet. Anbefales der kraven på seighet og duktilitet er ekstremt høye.


Uddeholm Elmax SuperClean

Hent
Uddeholm Elmax SuperClean er et pulvermetallurgiskt formstål som karakteriseres av meget høy slitestyrke og god korrosjonsbestandighet. Brukes i hovedsak til formverktøy-innsatser innen elektronikkindustrien der hvor polymerer med høye halter av slitende tilsatsmateriale brukes. Elmax brukes også som konstruksjonsmateriale innen medisin- og livsmiddelsindustrien.


Uddeholm Fermo

Hent
Uddeholm Fermo er et verktøystål som anbefales for klipping og forming i korte serier der skjæreggen utsettes for slitasje. Fermo levereras i seigherdet tilstand og er egnet til å flamme- eller induksjonsherde.


Uddeholm Formax

Hent
Uddeholm Formax er et stål med lavt C-innhold og med høy skjærbarhet, som brukes i leveringstilstanden for stanseverktøy samt til matriser og andre maskindeler. Formax er egnet til å gasskjære og har god sveisbarhet.


Uddeholm Formvar

Hent

Uddeholm Formvar er et stål med høye prestasjoner for varm bearbeiding og innehar svært god motstand mot slitasje og plastisk deformasjon. Dette i sammen med god varmebestand og god holdfasthet ved høye temperaturer gjør Formvar til et godt valg i applikasjoner innenfor ekstrudering og smiing.  Uddeholm Holdax

Hent
Uddeholm Holdax er et seigherdet stål med meget god skjærbarhet, god motstandkraft mot intrykninger og jevn hardhet i alle dimensjoner. Brukes som holdermaterial i plastindustrien, men kan med fordel også brukes for konstruksjonsdetaljer og i klippeverktøy der man har store krav på holdfasthet.


Uddeholm Hotvar

Hent
Uddeholm Hotvar er et premium varmarbeidsstål med meget gode anløpningsbestandighet. Kan varmebehandles til 58 HRC og får da en meget god motstand mot slitasje under varme. Brukes i applikasjoner der slitasje under varme og/eller plastisk deformasjon er dominerende skademekanismer.


Uddeholm Idun

Hent
Uddeholm Idun er et omsmeltet og patentert rustregt stål som leveres seigherdet til 42-46 HRC. Idun karakteriseres av høy korrosjonsmotstand, gode bearbeidingsegenskaper og høy slitestyrke.


Uddeholm Impax Supreme

Hent
Uddeholm Impax Supreme er et seigherdet formstål med meget gode polerings- og fotoetsningsegenskaper. Bredt bruksområde innen sprøytestøping, formblåseverktøy og matriser til strengsprutning. Leveringshardhet 290-330 HB.


Uddeholm Mirrax ESR

Hent
Uddeholm Mirrax ESR er utviklet for å møte industriens alt høyere krav på formstål med en kombinasjon av seighet, korrosjonsmotstand og evne til å nå jevne hardhetsnivåer i større dimensjoner, dette i kombinasjon med meget god polerbarhet.


Uddeholm Mirrax 40

Hent
Uddeholm Mirrax 40 er et omsmeltet korrosjonsresistent stål som leveres seigherdet til 40 HRC. Produksjonsprosessen gir et veldig rent stål med utmerket poleringsbarhet. Kombinasjonen av høy hardhet og høy styrke gir verktøy med bra motstand mot inntrykkinger, noe som reduserer risikoen for uventede havarier og gir lengre verktøyholdbarhet.


Moldmax HH

Hent
Moldmax HH er en berylliumkopper-legering som har en hardhet på ca 40 HRC. Kopperlegeringens spesielle egenskaper gjør dem egnet som materiale for former, der en kombinasjonen av meget høy varmeledingsevne, korrosjonsmotstand og polerbarhet kreves.


Uddeholm Nimax

Hent
Uddeholm Nimax er et stål med lavt karboninnhold og leveres med en hardhet på ca ~ 40 HRC. Nimax kan anvendes i en rekke detaljer innen bruksområde plast. Med utmerkede maskineringsegenskaper og høy seighet gjør det også velegnet som holderstål for ulike konstruksjonsdetaljer.


Uddeholm Nimax ESR

Hent
Uddeholm Nimax ESR er et plastform stål med lav karbonmengde som leveres med en hardhet på ~40 HRC. Stålet er spesielt utviklet for middelstore og store plastformingsverktøy med høye krav til overflate finhet. Egenskapsprofilen egner seg godt til transparente, høyglanspolerte og mønstrete former innen kjøretøy-, hvitevare-, og forpakningsindustrien.


Uddeholm Orvar 2 Microdized

Hent
Uddeholm Orvar 2 Microdized er et krom- molybden- vanadin-legert stål med god varme- og slitasjebestandighet. Materialet brukes vid strengspruting av aluminium. Bredt dimensjonsprogram for stangmateriale.


Uddeholm Orvar Supreme

Hent
Uddeholm Orvar Supreme er et høypresterende krom- molybden- vanadin-legert stål med god varme- og slitasjebestandighet sammen med god bestandighet mot sprekkdannelse. Enestående seighet og duktilitet i alle retninger. Brukes vid stangpressing, presstøping og smiing. Dette materialet er utmerket for høyt belastede konstruksjonsdetaljer.


Uddeholm Polmax

Hent
Uddeholm Polmax er et seigherdet, korrosjonsbestandig plastformstål med ekstremt høy renhet og polerbarhet samt med god skjærbarhet. Brukes fortrinnsvis i former der de aller høyeste kraven på polerbarhet kreves, eksempelvis ved produksjon av linser, CD-plater og medisinske applikasjoner.


Uddeholm QRO 90 Supreme

Hent
Uddeholm QRO 90 Supreme er et patentert varmarbeidsstål som har en kombinasjon av høy bestandighet mot termosjokk og termisk utmattelse samt meget god holdfasthet og hardhet vid forhøyd temperatur. Brukes for presstøping, varmepressing og smiing.


Uddeholm Ramax HH

Hent
Uddeholm Ramax HH er et rusttregt holderstål med utmerket bearbeidbarhet som leveres i seigherdet tilstand. Bearbetbarheten i kombinasjon med korrosjonsbestandighet gir lavere produksjons- og vedlikeholdskostnader.


Uddeholm Rigor

Hent
Uddeholm Rigor kjennetegnes av god bestandighet mot alle typer av slitasje og sprekkdanning. Denne kombinasjon gjør Rigor til et allroundstål for kaldarbeidsverktøy ved middels lange serier.


Uddeholm RoyAlloy

Hent
Uddeholm RoyAlloy er et patentert korrosjonsresistent holder stål, som leveres i seigherdet tilstand. Uddeholm RoyAlloy kjennetegnes av utmerket bearbeidelsesbarhet og sveisbarhet, høy korrosjonsresistens og jevn hardhet i alle dimensjoner.


Uddeholm Sleipner

Hent
Uddeholm Sleipner er et verktøystål med en bred egenskapsprofil som også passer meget bra som substratstål for overflatebehandling. Sleipner er et ekstremt mangesidig stål for alle typer av kaldarbeidsapplikasjoner i middels lange produksjonsserier med en kombinasjon av høy hardhet, bra slitasjebestandighet og god duktilitet.


Uddeholm Stavax ESR

Hent
Uddeholm Stavax ESR er et rusttregt formstål med meget god polerbarhet. Egnet som innsatsmateriale innom den medisinske industrien, innsatser der det forlanges høye krav til overflatefinhet og der det kreves lave  vedlikeholdskostnader.


Uddeholm Sverker 3

Hent
Uddeholm Sverker 3 er et volframlegert materiale som er egnet til kaldarbeidsverktøy ved middels lange og lange serier ved applikasjoner der kraven på abrasiv slitestyrke er ekstremt høy. Sverker 3 består av store karbider, hvilket gir forbedret slitasjebestandighet men senker motstanden mot utflisning.


Uddeholm Sverker 21

Hent
Uddeholm Sverker 21 anbefales for kaldarbeidsverktøy ved middels lange serier i applikasjoner som krever høyt abrasivt slitasjemotstand og med lavere krav til duktilitet. Dette stål har høyt krominnhold er et av de vanligste stålmaterialen for kaldarbeidsapplikasjoner.


Uddeholm UHB 11

Hent
Uddeholm UHB 11 er et stål med middelshøy C-innhold, egnet til stanseverktøy, fiksturer eller andre konstruksjonsdetaljer. Stålet har god skjærbarhet og holdfasthet, kan også brukes i herdet og varmebehandlet tilstand for enklere verktøy.


Uddeholm Unimax

Hent
Uddeholm Unimax er et universalstål for mange applikasjonsområder. Det har utmerkede egenskaper for plastforming, kaldarbeide og varmarbeide. Unimax har dessuten en unik kombinasjon av hardhet og seighet. Denne egenskapsprofil gjør det egnet til mange konstruksjon- og maskindetaljer.


Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean er et høypresterende pulvermetallurgisk verktøystål spesielt passende for applikasjoner der det stilles høye krav til motstand mot utflisning og slitasje. Vanadis 4 Extra erstatter Vanadis 4.


Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean er et pulvermetallurgiskt verktøystål spesielt anvendelig for veldig lange serier der abrasive/rivende slitasje er den dominerende skademekanismen. Vanadis 8 SuperClean tilbyr en unik kombinasjon av ekstrem slitasjemoststand og god seighet. Andre utmerkede egenskaper er god skjærbarhet og god dimensjonsstabilitet ved varmebehandling og bearbeiding.


Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 10 SuperClean er spesiellt egnet til kaldarbeidsverktøy ved meget lange serier der abrasivt slitasje er det dominerende problemet. Kombinasjonen av ekstrem abrasiv slitestyrke og god seighet gjør Vanadis 10 til ett interessant materialvalg i applikasjoner der hardmetall fliser ut eller havarerer.


Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 23 SuperClean er et pulversnabbstål, som er egnet til kaldarbeidsverktøy i applikasjoner med høye krav på slitasjebestandighet eller der det finns risk for plastisk deformasjon.


Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 30 SuperClean er et høypresterende pulversnabbstål. Materialet inneholder 8,5 % kobolt som har en positiv effekt på slitestyrken ved høye temperaturer som sammen med seighet er egenskaper som kreves for skjærende verktøy.


Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

Hent
Uddeholm Vanadis 60 SuperClean er et høypresterende pulversnabbstål. Materialet inneholder 10,5 % kobolt som har en positiv effekt på slitestyrken ved høye temperaturer som til sammen med seighet er egenskaper som kreves for skjærende verktøy.


Uddeholm Vanax SuperClean

Hent
Uddeholm Vanax SuperClean er ett pulvermetallurgisk stål med en banebrytende egenskapsprofil for riktig utfordrende miljøer. Kombinasjonen rustfritt og en hardhet på 60 HRC gjør stålet til en problemløser utover det vanlige i applikasjoner der ingen andre material fungerer.


Uddeholm Vancron 40 SuperClean

Hent

Uddeholm Vancron 40 SuperClean er et nitrert pulverstål som har gode egenskaper mot påklebninger og adhesiv slitasje . Vanlige applikasjoner er stansning og formning, kallextrusion, djupdragning og pulverpressing.Uddeholm Vidar Superior

Hent
Uddeholm Vidar Superior er et varmtbearbeidende stål med høy motstand mot sprekkdannelse. Stålet er spesielt utviklet for applikasjoner hvor det stilles store krav til seighet, som for eksempel ved press-støping og smiing.


 til toppen
go