Vi presenterer Uddeholm Vanax SuperClean - rustfritt og 60 HRC Pressmelding Uddeholms AB 31. mars 2017 Verdens første og eneste patenterte stål for verktøyholdere Pressemelding Uddeholm Idun Uddeholm Vanadis 8 SuperClean - nytt pulverstål Pressemelding Uddeholms AB 31. maj 2016 Les vår lommehåndbok online Uddeholms sortiment av verktøymateriell Uddeholm Steel Handbook Last ned appen Uddeholmstål i håndkniver Les mer
Nyhetsarkiv

Videreforedling - Øvrige tjenester

Kortere operasjonstider og økt produktivitet

Moderne verktøystål tenderer til å bli mer og mer kompliserte å bearbeide. Kostnader relaterte til bearbeiding er ofte den største andelen av den totale produksjonskostnaden for et verktøy. Observer at optimale bearbeidingsdata for alle våre stålsorter finner du under knappen Materiale og dimensjoner og hentes under respektive stålsort.

Gjennom å benytte Uddeholms bearbeidingstjenester kan vi hjelpe til å redusere operasjonstidene og øke produktiviteten.

Vi kan i tillegg tilby et stort antall kundetilpasset løsninger fra ubearbeidede materialer til ferdige komponenter eller frem til den utførelse som du som kunde har unike forutsetninger til å sluttføre arbeidet.

Verktøyreparasjoner og elektroder

Vanligvis anses stål med høyere C-innhold enn 0,2% ha dårligere sveisegenskaper, dette innebærer at verktøystål med en C-innhold mellom 0,3-2,5% er vanskelige å sveise og at mange stålleverandører ikke tilråder sveisning. Den forbedrede kvaliteten på tilsatsmaterialene, mer avansert sveiseutstyr, fremskritt innen sveiseteknologien og ikke minst den forbedrede verktøystålkvaliteten har til sammen bidratt til at sveising av verktøystål utgjør en realistisk mulighet, som kan gi betydelige økonomiske fordeler.
Vår erfaring tilsier at verktøysstål ofte behøver og sveises. Dette gjelder i dyre verktøy, som presstøpeverktøy, store stanser, plastformer, kutt- og pressverktøy, hvor reparasjon og justering med hjelp av sveising er et mye rimeligere alternativ enn å produsere nye verktøy.

Les videre om sveisereparasjoner av verktøy produsert i Uddeholms verktøymaterial i vår brosjyre om Sveising av verktøystål.

Forskning og utvikling

Uddeholm etterstrever en ledende posisjon når det gjelder utvikling og introduksjon av nye og bedre verktøystål. Forskning og produktutvikling har derfor i lang tid hatt en sentral rolle i bedriftens virksomhet. Forskningen er først og fremst av applikasjonsinnrettet natur, d v s den har som mål å suksessivt øke kunnskapene innen spesielle problemområder innen verktøytillempninger. Produktutviklingen utgjør tyngdepunktet i virksomheten, hovedhensikten er å ta frem nye verktøymaterial med forbedrede prestanda. Dette gjøres i nært samarbeid med markedsorganisasjonene og kundene. til toppen
go